மனித மூளை செயல்பாடுகள் எதிர்கால கணினிகளில் அதிக செயல்திறனை அடைவதற்கான வழிகளைக் கண்டறிய ஆராய்ச்சியாளர்களை ஊக்குவிக்கின்றன


மனித மூளை ஒரு சிக்கலான அமைப்பு. இது வேறு யாராலும் முடியாத இடங்களுக்குச் சென்று மற்ற செயற்கை அமைப்புகளுக்கு கடினமாக இருக்கும் பல பணிகளைக் கையாளுகிறது. இந்த செயல்பாடுகள் காரணமாக, மனித மூளை நீண்ட காலமாக விஞ்ஞானிகளுக்கு ஆர்வத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது, அவர்கள் அதைப் புரிந்துகொள்வதற்கு பல ஆய்வுகளை மேற்கொண்டனர். இருப்பினும், இது கணிக்க முடியாதது. ஆனால் மனித மூளையில் குறிப்பிடத்தக்க வேறு ஒன்று உள்ளது – இது நம்பமுடியாத ஆற்றல் திறன் கொண்டது. விஞ்ஞானிகள் அதைப் புரிந்துகொண்டு எதிர்கால கணினி தொழில்நுட்பங்களை உருவாக்க உத்வேகம் பெற முயற்சிக்கின்றனர். வல்லுநர்கள் மூளையின் ஒன்றோடொன்று இணைக்கப்பட்ட நியூரானின் செயல்பாட்டில் கவனம் செலுத்துகின்றனர், ஏனெனில் அது தரவுகளை வைத்திருக்கிறது மற்றும் செயலாக்குகிறது.

இன்று நாம் பயன்படுத்தும் வழக்கமான கணினிகளை விட மூளையால் ஈர்க்கப்பட்ட கணினிகள் அதிக ஆற்றல் திறன் கொண்டதாக இருக்கும் என்று விஞ்ஞானிகள் எதிர்பார்க்கிறார்கள். இந்த மூளையால் ஈர்க்கப்பட்ட கணினிகள் இயந்திர கற்றல் பணிகளைச் செய்வதில் சிறப்பாக இருக்கும் என்றும் அவர்கள் நம்புகிறார்கள்.

நியூரான் செயல்பாட்டின் மீதான தற்போதைய கவனம், மெமரிஸ்டர் எனப்படும் ஒற்றை மின்னணு கூறு வகைகளில் சேமிப்பு மற்றும் செயலாக்கத்தை இணைப்பது, இது விஞ்ஞானிகளை அதிக செயல்திறனை அடைய அனுமதிக்கும் என்ற நம்பிக்கையில் ஊடுருவுகிறது. வழக்கமான கணினிகளில், செயலி மற்றும் சேமிப்பகத்திற்கு இடையே தரவு நகர்த்தப்படுகிறது – இயந்திர கற்றல் பயன்பாடுகளில் அதிக ஆற்றல் நுகர்வுக்கான முதன்மைக் காரணம்.

இதைச் செய்ய, மெமரிஸ்டரை மாற்ற வேண்டும். ETH சூரிச், சூரிச் பல்கலைக்கழகம் மற்றும் எம்பா ஆகியவற்றின் ஆராய்ச்சியாளர்கள் மெமரிஸ்டருக்கான ஒரு புதுமையான கருத்தை உருவாக்குவதற்கான முயற்சிகளை ஒருங்கிணைத்து, அதை பரந்த அளவிலான பயன்பாடுகளில் பயன்படுத்த அனுமதிக்கின்றனர். இதழில் வெளியிடப்பட்ட ஒரு கட்டுரையில் அவர்கள் தங்கள் ஆராய்ச்சியை கோடிட்டுக் காட்டியுள்ளனர் இயற்கை தொடர்பு.

ETH போஸ்ட்டாக்டோரல் சக ரோஹித் ஜான் விளக்கினார் அறிக்கை நினைவூட்டிகளுக்கு வெவ்வேறு செயல்பாட்டு முறைகள் உள்ளன. வழக்கமான மெமரிஸ்டர்கள் இந்த முறைகளில் ஒன்றில் மட்டுமே கட்டமைக்கப்பட வேண்டும். இருப்பினும், புதிய மெமரிஸ்டர்கள் பயன்பாட்டில் இருக்கும்போது இரண்டு செயல்பாட்டு முறைகளுக்கு இடையில் எளிதாக மாறலாம். “இந்த இரண்டு செயல்பாட்டு முறைகளும் மனித மூளையில் காணப்படுகின்றன” என்று ஜான் கூறினார்.

ஆய்வுக்காக, ஆராய்ச்சியாளர்கள் இந்த புதிய நினைவூட்டல்களில் 25 ஐ சோதித்து, அவர்களுடன் 20,000 அளவீடுகளை மேற்கொண்டனர். இருப்பினும், இந்த எலக்ட்ரானிக் சாதனங்கள் கணினி தொழில்நுட்பத்தில் பயன்படுத்தப்படுவதற்கு முன்பு மேலும் மேம்படுத்தலுக்கு உட்படுத்தப்பட வேண்டும்.
Source link

Please follow and like us:
Pin Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Follow by Email
Twitter
Visit Us
Follow Me
YouTube
YouTube