பாண்டா: நான்காவது அலை இன்னும் அடிவானத்தில் காணப்படவில்லை: ICMR இன் பாண்டா | இந்தியா செய்திகள்


புனே: அதிக கோவிட் கேசலோடைக் காணும் ஐந்து மாநிலங்களுக்கு மையம் எச்சரிக்கைக் குறிப்பை வெளியிட்டதை அடுத்து, ஐசிஎம்ஆர் கூடுதல் இயக்குநர் ஜெனரல் சமிரன் பாண்டா மாவட்ட அளவில் கவனமாக கண்காணிப்பு பராமரிக்கப்பட வேண்டும் என்று சனிக்கிழமை எடுத்துக்காட்டினார். இந்த எழுச்சிகளை மாநிலம் தழுவிய நிகழ்வுகளாகக் காட்டக்கூடாது என்று அவர் மீண்டும் வலியுறுத்தினார். நான்காவது அலையின் சாத்தியக்கூறு குறித்து, பீதி ஒரு தொற்றுநோயாக செயல்படாது என்றும், இதுவரை, நாட்டில் பதிவாகியுள்ள கோவிட் வழக்குகளின் எண்ணிக்கை அத்தகைய நிகழ்வைக் குறிக்கவில்லை என்றும் அவர் கூறினார். “நான்காவது அலை இன்னும் அடிவானத்தில் காணப்படவில்லை,” என்று அவர் கூறினார்.
ஐந்து மாநிலங்களில் ஒரு சில மாவட்டங்கள் ஒரு எழுச்சியைக் காண்கின்றன என்று பாண்டா கூறினார். இந்த மாநிலங்கள் முழுவதுமாக எழுச்சியை எதிர்கொள்கின்றன என்று அர்த்தமல்ல, உள்ளூர் நிர்வாகத்தின் நெருக்கமான பகுப்பாய்வுக்கு அழைப்பு விடுத்தார்.
தொற்றுநோயியல் நிபுணர் டாக்டர் சந்திரகாந்த் லஹரியா கூறினார் TOI சில மாநிலங்கள் ஒரு சிறிய எழுச்சியைக் கண்டாலும், இது நான்காவது அலையின் ஆரம்பம் என்று நினைப்பதற்கு எந்த காரணமும் இல்லை.

Source link

Please follow and like us:
Pin Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Follow by Email
Twitter
Visit Us
Follow Me
YouTube
YouTube