ஆயிரம் லி: இரண்டாவது புயல்


Price: ₹399.00
(as of Jun 10,2022 12:21:28 UTC – Details)
ASIN : B09H5Z9LP1
வெளியீட்டாளர் ‏ : ஸ்டார்லிட் பப்ளிஷிங் (1 டிசம்பர் 2021)
மொழி: ஆங்கிலம்
கோப்பின் அளவு : ‎ 2337 KB
உரையிலிருந்து பேச்சு ‏ : ‎ இயக்கப்பட்டது
ஸ்கிரீன் ரீடர்: ஆதரிக்கப்படுகிறது
மேம்படுத்தப்பட்ட தட்டச்சு அமைப்பு ‏: இயக்கப்பட்டது
எக்ஸ்-ரே: இயக்கப்பட்டது
Word Wise : ‎ இயக்கப்பட்டது
அச்சு நீளம் ‏: 360 பக்கங்கள்
பக்க எண்களின் ஆதாரம் ISBN ‏ : ‎ 1990491359

Please follow and like us:
icon Follow en US
Pin Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Follow by Email
Twitter
Visit Us
Follow Me
YouTube
YouTube