உக்ரைன்: உக்ரைனின் ‘சுமார் 20 சதவீதத்தை’ ரஷ்யா கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருப்பதாக ஜெலென்ஸ்கி கூறுகிறார்


KYIV: உக்ரைன் ஜனாதிபதி Volodymyr Zelenskyy 2014 ஆம் ஆண்டு முதல் மாஸ்கோ ஆதரவு பிரிவினைவாதிகளின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள இணைக்கப்பட்ட கிரிமியன் தீபகற்பம் மற்றும் கிழக்கில் உள்ள பிரதேசம் உட்பட, ரஷ்ய துருப்புக்கள் தனது நாட்டின் ஐந்தில் ஒரு பகுதியைக் கட்டுப்படுத்துகின்றன என்று வியாழக்கிழமை கூறினார்.
“இன்று, எங்கள் பிரதேசத்தில் சுமார் 20 சதவிகிதம் ஆக்கிரமிப்பாளர்களின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது,” என்று அவர் சட்டமியற்றுபவர்களுக்கு உரையாற்றினார். லக்சம்பர்க்ரஷ்யப் படைகள் கிழக்குப் பகுதியில் தங்கள் பிடியை உறுதிப்படுத்திக் கொண்டிருந்தன டான்பாஸ் பிராந்தியம் மற்றும் உக்ரைனின் நடைமுறை நிர்வாக மையத்தை நோக்கி தள்ளுகிறது.

Source link

Please follow and like us:
Pin Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Follow by Email
Twitter
Visit Us
Follow Me
YouTube
YouTube